Chính sách bảo mật

Vannhapkhau.net là trang thương mại điện tử thuộc Công ty Cổ phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Âu Việt. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ công ty nào khác ngoại trừ những công ty hay bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà khách đã mua tại vannhapkhau.net.

1. Thu thập thông tin cá nhân

  Vannhapkhau luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân. Không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu tập tại Vannhapkhau cho bên thứ ba nào khác.

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thấp thông tin cá nhân của khách hàng trên website nhằm đảm bảo quá trình thanh toán và giao nhận hàng hóa đúng thông tin cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng như:

  1. Xác định thông tin, địa chỉ giao hàng mà khách đã đặt mua tại Vannhapkhau
  2. Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  3. Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm vannhapkhau cung cấp.
  4. Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ, thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khản khách hàng, xác nhận cũng như thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi sử dụng trong nội bộ để xác nhận các thông tin liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa và thanh toán trực tiếp.

Ngoài ra chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại, địa chỉ cho bên vận chuyển hàng hóa hay nhà cung cấp của Vannhapkhau để giao hàng cho khách.

2. Bảo mật

Chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp bảo vệ thích hợp về kỹ thuật cũng như an ninh để ngăn chặn các truy cập trái phép hay trái pháp luật làm mất mát, thiệt hại hay tiêu hủy thông tin của bạn.

Chúng tôi khuyên quý khách hàng không nên đưa các thông tin chi tiết về quá trình thanh toán cho bất kỳ ai bằng Email. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát khách hàng gặp phải trong quá trình trao đổi thông tin của mình qua internet hay Email.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, hình thức hay công cụ nào khác để can thiệp vào hệ thống cũng như làm thay đổi câu trúc giữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ xúy cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, xâm nhập hay phá hoại dữ liệu website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ quyền lợi cũng như truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Tất cả các thông tin giao dịch sẽ được bảo mật. Nhưng khi cơ quan pháp luật yêu cầu thì chúng tôi sẽ phải cung cấp những thông tin này. Cá điều kiện, điều khoản cũng như nội dung của trang web được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào giữ liệu cá nhân của mình. Cũng như có quyền yêu cầu vannhapkhau sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn. Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào.

Cập nhật lúc 15:47 – 11/01/2023